Font size A A A

Kesişen konular olarak göç ve entegrasyon

Uzun zaman önce Katolik Yüksekokulu'nda ve aynı zamanda bu Üniversite ile beraber Göç ve Entegrasyon konularını aramak için yola koyulduk. Önümüzdeki yıllarda Üniversitemizi toplumda parlayan yetki ve yeterlilik merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Seçilen konular bir yandan Hristiyanlığa hitap ederken diğer yandan toplumsal olarak ciddi önem taşır. Bununla birlikte bu konular bilimsel açıdan çok ilgi çekicidir.
Bu nedenle toplumsal sektörler ve bilimsel disiplinler arasında ve aynı zamanda Kilise ve Toplum arasındaki sınırları da aşıyor. Bu demek oluyor ki Göç ve Entegrasyon konularına kısa veya uzun vadeli yönelmek için yeterince geçerli sebepler vardır.

Rektör Prof. Dr. Martin Klose

Bu sayfalarda Üniversitemizin çeşitli bölümlerine dair Eğitim ve Akitivitelerle ilgili kısa bir genel bakış bulabilirsiniz. Bununla birlikte size Göç ve Entegrasyon konularının Katolik Yüksekokulu Mainz' daki çıkış noktalarını anlatmak ve açıklamak isteriz.