Font size A A A

Eğitim-Öğretim

Göç ve Entegrasyon konuları sosyal ve beşeri bilimlerin birçok bölümünde büyük bir rol oynar. Genel olarak Göç ve Entegrasyon yalnızca dersler ve modüller seviyesinde bulunacak diğer konuların yanı sıra tematik düşünceler şeklinde ele alınmış olsa da Bu Spektrum sosyoloji, siyaset bilimi ve ekonomiden başlayıp, tarih bilimi, (kültür) ve coğrafya ve etnoloji ve edebiyat ile dilbilimi, pedagoji, hukuk bilimi ve ilahiyat bilimine kadar ulaşmaktadır.

Ancak Mainz Katolik Yüksekokulu'nda halihazırda mevcut 2 bölümde de "göç ve entegrasyon" konuların ana merkezinde yer alır ve burada kapsamlı ve sistematik olarak ele alınır. Bu kurslar ayrıca da pratik bileşenleri de içermektedir:

⇒ Sosyal Bilimlerde uluslararası lisans dereceli: Göç ve Entegrasyon

⇒ Uzmanlık çalışmaları lisans dereceli derlerin sosyal çalışmaları göç ve entegrasyon üzerine odaklanmıştır

Buna ek olarak, Mainz Katolik Üniversitesi, Alman Akademik Değişim Servisi tarafından desteklenen projenin bir parçası olarak “WELCOME” sığınmacılar için konuk derslerini ele alıp geliştirdi.Bu sığınmacılar, Üniversite tarafından geliştirilen konuk çalışmaları için herhangi bir ücret ödemekten muaf tutulmakta ve onlara bir 'öğrenci destek programı' aracılığıyla katkı sunulmaktadır.